Hur man lär barn att vara ansvariga

Författare: Mylo | Datum: May 22, 2020

Vi vill uppfostra ansvarsfulla barn, för att kunna leva i en värld där våra medmänniskor är ansvarsfulla medborgare. Men hur kan vi lära barn att vara ansvariga, när det gäller uppgifter de får och för människorna och miljön runt dem?

Det är enklare än vad det verkar vid första anblicken. Du behöver inte lära dem att bete sig ansvarigt. Allt du behöver göra är att hjälpa dem att förstå att de kan bidra på ett positivt sätt till sin omgivning och att de kan relatera till vad som händer runtomkring dem. Detta för att barnen ska vilja göra saker själva.

Allt börjar med att visa att det är roligt att ta ansvar. Barn behöver ha självkänsla och mål i  livet, för att de ska känna att deras närvaro och handlingar förändrar saker och att deras liv bidrar positivt till det som händer runtomkring dem.

Här är några tips för att uppfostra ansvarsfulla barn.

1. Låt barnet bidra till trivseln för de omgivande. Uppmuntra barnet till att hjälpa de nära honom/henne och andra människor han interagerar med. Sedan berömma barnet när han/hon gör det, oavsett om det är en enkel handling som t.ex. att samla in sina leksaker så att det inte är i vägen. Studier har visat att de barn som hjälper till med hushållssysslor är mer villiga att erbjuda hjälp i andra situationer, jämfört med de barn som bara tar hand om sig själva.

2. Ge inte befallningar, utan ställ frågor och låt barnet tänka och fatta beslut ensam. Målet är att kunna fokusera på vad han/hon måste göra tills det blir en rutin, en vana som barnet inte längre behöver hjälp med.

3. Låt barnet göra saker själv. Barn försöker genomföra vissa aktiviteter på egen hand och det är viktigt att stödja dem i dessa ansträngningar. Detta är viktigare än att du hoppar in i processen för att göra den bättre eller snabbare. Genom att ge barnet detta stöd tillbringar ni också tid tillsammans, vilket uppmuntrar barnet att fortsätta bidra i aktiviteter.

4. Tänk på att inget barn vill göra hushållsarbete. Hjälp barnet att förstå att det inte är ett straff att göra hushållssysslor. Introducera barnet till arbetsuppgifterna genom att delta tillsammans med honom/henne för att barnet ska lära sig hemmets rutin. Gör aktiviteten till något roligt, ge den nödvändig struktur, stöd med att ge exempel och demonstrationer där det är lämpligt. Allt är mycket lättare när barnen gör aktiviteterna med glädje.

5. Barn behöver en strukturerad och rutinmässig miljö. Den viktigaste anledningen till det, är att de ger dem nödvändiga möjligheter att klara av uppgifter som inte alltid är lätta. Du kan börja med enkla saker, som en sömnrutin, samla in leksaker och en morgonrutin innan förskolan eller skolan. Gå sedan vidare till mer komplexa saker, till exempel plugg eller personlig hygien, och sedan till större och viktigare hushållssysslor, som att tvätta kläder eller till och med förbereda måltider.

6. Uppfostra ditt barn så att han/hon vet att var och en städar efter sig. Processen kan ta lite tid men det är viktigt att hjälpa ditt barn att städa efter sig, lite i taget, tills han/hon kan göra allting själv utan att behöva din hjälp. Även om vissa saker skulle gå snabbare om du gjorde dem, är det viktigt att uppmuntra ditt barn att hjälpa dig, även med små saker, som t.ex: att ta en svamp eller handduk och torka vatten som spills ur glas.

7. Ha inte bråttom med att hjälpa honom/henne ut ur en svår situation. Var tillgänglig för att hjälpa ditt barn, stödja honom/henne att förstå barnets rädsla och känslor, men låt ditt barn att lösa problem på egen hand vad det än betyder (det kan vara att be om ursäkt till en vän eller att fixa något på ett visst sätt).

8. Stöd ditt barn att betala för de förstörda sakerna. Om ditt barn använder sin månadspeng för att betala för de böcker från biblioteket som han/hon har tappat bort eller för de fönster som har gått sönder när han/hon har spelat med bollen utomhus. Detta bidrar till att barnet lär sig att undvika sådana situationer i framtiden och det minskar chansen att sådana saker händer igen.

9. Tro inte att ditt barn är oansvarig. Det är mycket möjligt att det du säger till ditt barn kommer att gå i uppfyllelse, därför är det bättre att hjälpa honom/henne att utveckla de färdigheter som krävs för att vara ansvarig. Till exempel, om barnet alltid tappar bort saker, kan du lära honom/henne att räkna de saker han borde ha med sig innan han/hon lämnar en viss plats.

10. Låt ditt barn förstå vad det betyder att arbeta för pengar. Sådana aktiviteter lär de små barnen om att ta ansvar i det dagliga livet, särskilt utanför familjen. Uppmuntra ditt barn att hjälpa dig med aktiviteter där de vanligtvis inte skulle hjälpa till hemma (t.ex: att tvätta bilen). Uppmuntra ditt barn att bidra i samhället genom att utföra olika aktiviteter så som att skotta snön från trottoaren och passa sina yngre syskon. Detta leder till att ditt barn kommer oftare utföra viktiga aktiviteter som t.ex: sommarjobb.

11. Var försiktig med att skylla på andra i din familj. Det är lätt att lägga skulden på andra och det gör oss mer defensiva, istället för att försöka lösa situationer. När barn anklagas för något kommer de dessutom att leta efter alla möjliga ursäkter till att det som hände inte var deras fel, vilket faktiskt ökar risken att samma sak händer igen. Det enklaste sättet är att acceptera situationen och leta efter en lösning på den.

12. Det är mycket viktigt att barnet har ett schema, särskilt för skollivet. Du kan börja med att rita upp ett schema för helgen, så att barnet kan gå igenom varje timme vilken aktivitet han kommer att göra då. Detta hjälper barnen att hålla stressnivån låg men lär dem också att hantera sin tid och vara ansvariga för sina åtaganden.

13. Lär barnet att ansvara för interaktioner med andra. När ditt barn har skadat en annan, tvinga dem inte att be om ursäkt – risken är stor att det inte kommer att vara en riktig ursäkt och inte hjälper. Hjälp barnet att förstå sina känslor i sådana situationer och fråga honom/henne vad han/hon tror lösningen på problemet är och ge ditt barn möjligheten att välja hur han/hon ska agera. Dessa saker lär barnen att deras handlingar har konsekvenser och att det är de som ansvarar för att återställa det som har blivit fel.

14. Var en förebild för ditt barn gällande ansvar. Om du vill att ditt barn ska bli ansvarigt måste du själv vara en förebild i detta avseende. Håll dina löften till ditt barn och kom inte med ursäkter, så att barnet inte slutar göra det du ber honom/henne om eftersom ditt barn inte längre ser meningen med att hålla sina löften. 15. Lär ditt barn att ta hand om ett djur eller en växt. Barn älskar naturen och måste förstå dess behov. Växter är underbara och det är bra att ge ditt barn belöning för omvårdnaden av växten (t.ex: blommor, frukt eller grönsaker) och djur är också fantastiska lekkamrater.