Vinden och dess betydelse i världen runt omkring oss

Författare: Mylo | Datum: June 15, 2020

När vi tänker på vinden kommer alla slags fantastiska bilder i våra hjärnor. Segelbåtar som transporteras på hav. Vetefält och träd som lämnar viskande ljud som låter som ett mystiskt språk. Moln som ändrar sin form på himlen ovanför oss, som förvandlar sig till fjärilar, häxor, slott ned till reflektionen av jorden.

Tja, denna mystiska naturkraft är egentligen bara rörelsen av luft orsakad av den ojämna upphettningen av solen på jorden. Även om vi inte kan se det, känner vi verkligen dess kraft och effekter, vare sig de är positiva eller negativa. Vinden bär värme, fukt, pollen, smuts och damm över hela planeten.

Men låt oss se vad vindens betydelse är.

Vindens klimatpåverkan

Vinden har en väldigt viktig roll när det gäller vädret och klimatet. Den  påverkar vädermönstret beroende på regioner och geografiska områden. Alltdå förändrar vinden sin riktning dagligen i kust- och havsområdena. På grund av att jorden värms upp snabbare än vattetnet solen. Varm luft stiger luft, som är lättare, och lämnar utrymme för kallare luft, ovanför vattnet för att gå vidare till stranden, och genererar de vindar vi alla känner. Detta förklarar också varför kustområdena är kallare.

Till skillnad från kustområden är bergen lite annorlunda. Här samverkar vinden med bergen – fukt som transporteras av vinden förvandlas till regn eller snö på ena sidan av berget, nedåt i höga hastigheter på motsatt sida av bergen.

Och haven påverkas av vinden, vilket hjälper till att flytta havströmmarna. De är också ansvariga för klimatet i vissa regioner. Till exempel på grund av havströmmen från Mexikanska golfen transporteras varmare vatten till norra Europa,  detta område har ett varmare och mildare klimat än andra områden på samma latitud, som  till exempel Alaska.

Vindens ekologiska påverkan

Vindens kraft att transportera damm, sand, växtpollen,  vulkansk aska eller brand aska i långa avstånd , kan ha  allvarliga effekter på klimatet, växtutvecklingen och till och med människors och djurs hälsa.

Vinden bär damm från Sahara-öknen till de karibiska öarna. Vulkanisk aska kan nå avstånd på tusentals kilometer från vulkanutbrottet. Alltså, efter utbrottet av den berömda vulkanen Krakatoa i Indonesien (1883), nådde askan till Europa, vilket gjorde vädret kallare och fuktigare under somrarna  i flera år. På liknande sätt, efter de australiensiska eldbränderna från 2019, nådde damm och ask partiklar så långt som till Nya Zeeland, 3-4.000 km bort.

Jorden kan också drabbas på grund av vinden. Stark vind kan ta upp stora mängder damm eller sandpartiklar och transportera dem över långa avstånd. Landerosion uppstår Alltså. Dessa damm- eller sandpartiklar kan också orsaka erosion i vissa länder eller till och med vissa stenformationer. Markerosion är en särskilt viktig aspekt inom jordbruket – det lager av loess som förekommer på många bördiga mark, som bäres lätt av vinden, även när jordbrukarna gör ansträngningar för att skydda den.

Å andra sidan så växer växter delvis på grund av vinden – det hjälper till att transportera pollen och frön, säkerställa spridningen av växter och stödja deras pollinering. Kanske en av de mest kända växterna vars frön transporteas och sprids av vinden är maskros, men granar och ekar får inte försummas på denna listan. En annan fördel för växter är att de som utsätts för vind utvecklar starkare stjälkar.

Och vi inspirerades av vindens äventyr när det gäller pollinering när vi skrev boken om Honungslandets rike!

Vind och vindkraft

Människor har använt vindkraft i tusentals år. Vinden har hjälpt oss att resa med segelfartyg, att utvinna och transportera vatten för fabriker och nyligen hjälper det oss med att skapa el. Vind är alltså en förnybar, icke-förorenande energikälla, mer och mer utbredd idag. Det enda verkliga problemet med vindkraft är … brist på vind.

För att njuta av vinden med ditt barn, prova att bygga en drake eller en kvarn tillsammans. Ladda ner en enkel skiss för dem här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *